Historie Sboru dobrovolných hasičů Lhenice

 

   

Historie založení obce

   

První zpráva o Lhenicích je z roku 1485. Ves Lhenice, bývala panstvím, které prodal Jindřich z Všebořic 1845 Jakubovi ze Vřesovic. Patřily od té doby ke Kostomlatům. Při dělení téhož panství po Jakubově smrti, drženy k dílu Kostomlat a od bratra bratru prodány. Ale poněvadž je držel l. 1584 Jakub Kostomatský ze Vřesovic, lze za to míti, že je zdědil po otci svém Kryštofovi (synu Jakubovu). Jiřík syn jeho, prodal tvrz Lhenice ( 1609) Zikmundovi Rausendorfovi ze Špremberka. Po tomto následoval ok.l. 1630 Humprechtovi Černinovi, zase ke Kostomlatům. Tvrz a panský velkostatek, z jehož deputátu pravděpodobně Lhenice vznikly, již neexistuje. Jedinou kulturní památkou ve Lhenicích je kaple, která byla postavena v r. 1894. Vysvěcena byla 16.května téhož roku na den sv.Jana Nepomuckého, kterému je také zasvěcena. Při této příležitosti hraběnka (není uvedeno jméno, nepochybně z rodu Ledebourů) věnovala do kaple obraz sv.Jana Nepomuckého. Součástí kaple je také požární zbrojnice. Po opravě kaple, byla znovuvysvěcena dne 16.7.2005 generálním vikářem Mons.Karlem Havelkou z Litoměřického biskupství.

 

Kronika SDH  Lhenice