Sbor dobrovolných hasi Lhenice zve všechny své leny

na netradiNULTÝ RONÍK – ve sjezdu na emkoliv


Závod se poádá v nedli 14. února 2010 od 14,00 hodin. Místo poádání – kopec smr Hlince.


kategorie – dti do 15 ti let vetn

kategorie – od 16 ti let – výše


Hodnocení – 1. nejlepší as 1. – 3. místo (1. a 2. kategorie samostatn)

nejoriginálnjší dopravní prostedek (výbr z 1. a 2. kategorie)


Teplý aj a grog zajištn.


Poadatelé si vyhrazují právo na zrušení závodu v dsledku nedostatku snhu.

Tší se na Vás lenové rady SDH Lhenice.


WebZdarma.cz