Autor: Jirka – Lhenice  21.5.2010
V sobotu 19.6.2010 pokračuje seriál závodů Extraligy ČR v požárním útoku
druhou soutěží ve Lhenicích, okres Teplice v Čechách.
Tuto soutěž pořádáme poprvé a doufáme, že všichni, kteří se naší soutěže
zúčastníte budete odjíždět do Štrbic spokojeni.

rezervaci startovního pořadí je možno provést na e-mail:

 saraks@centrum.cz

startovní listina na

www.sdhlhenice.cz/StartovniporadiextraligyaKL2010.htm

XIV. ročník soutěže družstev mužů a žen v požárním útoku

                LHENICE 2010
             sv.Florian

sobota 19.6.2010 od 11.00 Lhenice , sportovní hřiště

 -  soutěž proběhne dle pravidel Extraligy ČR v 
 - 
betonový prostor kolem základny, travnatá trať
 -  startovné 100,-Kč za každé družstvo
 - 
prezentace od 10.00 hod
 -  finační odměny a věcné ceny 1.- 10. místo
 -
soutěž o Lhenický putovní pohár