Dne 1.12.2007 se od 16,00 hodin konala v hasičské zbrojnici ve Lhenicích výroční valná hromada.

 

Na úvod bylo u příležitosti 70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lhenice zmíněno něco málo z historie sboru.  Dále byly předneseny zprávy o činnosti SDH Lhenice za rok 2007 (zpráva o společenských a kulturních akcích, zpráva o činnosti zásahové jednotky, zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti mládeže, zprávy o výsledcích sportovních družstev).

Odsouhlasena byla změna ve složení revizní komise pro hospodaření. Ve funkci předsedy revizní komise byl Jaroslav Opplt  nahrazen panem Iljičem Karbanem.

Za aktivní činnost, která přispívá k rozvoji dobrovolného hasičstva, byli medailemi za příkladnou práci oceněni velitel sboru Zdeněk Vlček a pan Josef Koutek, kronikář. Pan Emil Lehnert, pan Iljič Karban, a pan Vítězslav Šámal obdrželi za 40 let členství u SDH Lhenice věrnostní stužky. Dárkovými balíčky k životním jubileím byli obdarování pan Josef Koutek, pan Emil Lehnert, pan Ladislav Vyskočil, pan Jaroslav Lodín a pan Vítězslav Šámal. U příležitosti 70. výročí založení SDH Lhenice obdrželi všichni zúčastnění členové, zástupci sponzorů a hosté malé dárky.

Po diskusi se promítaly fotografie ze sportovních soutěží. Jídla a pití byl dostatek. Lze říci, že se valná hromada vydařila.