Zápis z 1. schzky lenské rady konané 26. ledna 2010


Prezenní listina:

Pítomno: 9 len                         Nepítomno: 2 lenové – omluveni   

Vlastislav Vlek -   starosta                                 Tomáš Kubík - zástupce starosty                           

Zdenk Vlek –     velitel                                     Marie Mertlová - vedoucí mládee                                                                                               

Jií Nový –             jednatel

Ivana Horicová –  hospodá

Miroslav Pauza –   len

Milan Svdínek –   len

Josef Tma st. -     len

Josef Koutek –      len

Zdenk Tma –     len  1.Schválení programu schzky

  2.Harmonogram akcí pro rok 2010

  3.Zhodnocení 1.akce roku 2010

  4. Zvolení poadatel pro akci – Nultý roník sjezdu na emkoli

  5. Obnova webových stránek

  6. Zízení bného útu

  7. Propaganí materiály

  8. Termín 2.schzky lenské rady1) Schválení harmonogramu akcí pro rok 2010 – hlasování 9 len odsouhlasilo harmonogram


2)Harmonogram akcí r.2010


Leden –     22. 1. 2010 – Setkání pátel pi hudb. Místo konání – hostinec v Kostomlatech p./M


Únor -       14. 2. 2010 – Nultý roník jízdy z kopce na emkoli.

 1. kategorie – dti do 15ti let.

 2. kategorie – dosp

Bezen –     13. 3. 2010 – Turnaj v ping pongu


Duben –     30. 4. 2010 – Pálení arodjnic, táborový ohe


Kvten –     2. 5. 2010 – Lhenický dvojboj


erven –     19. 6. 2010 – Extraliga R a Krušnohorská liga

                   26 .6. 2010 – Letní slavnosti ve Banech – poadatelská innost


ervenec –  2. 7. 2010 – Táborový ohe – ukonení školního roku, zahájení prázdnin


Srpen –         termín bude upesnn – výlet mladí hasii


íjen –           termín bude upesnn – táborový ohe – závreProsinec –     termín bude upesnn – valná hromada


3) Zhodnocení akce – Setkání pátel pi hudb – kladné ohlasy

4) Pro akci Nultého roníku ve sjezdu z kopce na emkoli – zvoleni jako poadatelé – Zdnk Vlek a Milan Svdínek. Ivana Horicová povena nákupem cen pro zúastnné. Odsouhlasena ástka  2000,-K

    

5) Obnova webových stránek. Poven Jií Nový. Termín: do píští schzky podá informaci.

6) Zízení bného útu. Povena hospodáka Ivana Horicová. Termín: únor 2010

7) Propaganí materiály o SDH Lhenice pro moné oslovení sponzor pro rok 2010. Poven Vlastislav Vlek.

8) Termín píští schzky: 16. února 2010 od 19,00 hodin v hasiárn ve Lhenicích.Zápis provedla: Ivana Horicová

ve Lhenicích: 27. 1. 2010

WebZdarma.cz