HASICÍ PŘÍSTROJE - sdhlhenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

HASICÍ PŘÍSTROJE

TURBOŠNECI

Jaký hasicí přístroj na co použít

Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR -Krajské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik informací o hasicích přístrojích, jak zvolit správný typ a jak s ním správně zacházet.
K čemu slouží hasicí přístroje

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru,   tj.   pro   prvotní   protipožární   zásah.
Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.Jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů

Hasicí  přístroje  dělíme  dle  typu   náplně   na
pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové.

Správná volba hasicího ty se dělí do tzv. tříd požáru: přístroje je podmíněna


Jakým hasicím přístrojem co hasit


Pěnový HP


vhodný nevhodný nesmí se použít!
Pevné hořlavé látky Hořlavé kapaliny mísící se s vodou Elektrická zařízení pod proudem
Benzín, nafta, minerální oleje a tuky Hořlavé plyny Lehké a hořlavé alkalické kovy


Vodní HP


vhodný nevhodný nesmí se použít!
Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky Benzín, nafta, líh, ředidlo Elektrická zařízení pod proudem
Alkoholy Hořlavé plyny Lehké a hořlavé alkalické kovy
Cenné materiály (archivy) Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)
 Rostlinné a živočišné tuky a oleje


Práškový HP


vhodný nevhodný nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod proudem Dřevo, uhlí, textil Lehké a hořlavé alkalické kovy
Hořlavé plyny Hořlavé kovy
Benzín, nafta, oleje Jemná mechanika a elektronika
Pevné materiály

 
Sněhový HP (CO2)


vhodný nevhodný nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod proudem Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí Lehké a hořlavé alkalické kovy
Hořlavé plyny  Hořlavý prach
Hořlavé kapaliny  Sypké látky
Jemná mechanika a elektronické zařízení  
Hořlavé kovy  
POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

Halotronový HP


Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích
látek.
Je vhodný k hašení:
- automobilů
- jemné mechaniky a elektroniky, počítačů
- elektrických zařízení pod proudem
- archivů a cenných materiálů
POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!


Jak správně umístit a používat hasicí přístroje


- HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
- V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
- HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
- Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
- HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
- V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob
na


Správné použití HP je graficky znázorněno každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.


Pamatujte!

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít
opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití Obr. 4: Uvolnění p°jistky.
hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se     tak     vyhnete     komplikacím     souvisejícím s nedostatkem hasiva.
Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmouNěco málo z našich právních předpisů

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru).
Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

Chcete se dovědět více o tom, jak se správně chovat při mimořádných událostech? V rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí" Vám Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR a Diecézní charitou Brno nabízí další tipy našich chytrých blondýnek, které Vám na webové adrese www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci poradí, jak nejlépe vyřešit i jiné situace, ohrožující Vaši bezpečnost, zdraví, životy a majetek.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky