POVINNOSTI HOSPODÁŘE - sdhlhenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POVINNOSTI HOSPODÁŘE

KONTAKTY

  odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
      vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH
      finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
      provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
      veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky