POVINNOSTI JEDNATELE SDH - sdhlhenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POVINNOSTI JEDNATELE SDH

KONTAKTY

přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
      o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
      ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje  jeho odeslání na OSH ve stanoveném
      termínu
      podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH
      provádí zápisy ze schůzí
      odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
      ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky