POVINNOSTI NÁMĚSTKA SDH - sdhlhenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POVINNOSTI NÁMĚSTKA SDH

KONTAKTY

pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
      při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
      při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
      zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky