POVINNOSTI REFERENTA MLÁDEŽE - sdhlhenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POVINNOSTI REFERENTA MLÁDEŽE

KONTAKTY

 Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu
      řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
      provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
      organizuje a řídí jeho činnost
      tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
      zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru
      úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží
      snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky