POVINNOSTI STAROSTY SDH - sdhlhenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POVINNOSTI STAROSTY SDH

KONTAKTY

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.
Podepisuje písemnosti SDH.
      rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
      připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
      vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
      odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
      správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
      o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
      v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
      zodpovídá za informovanost členské základny SDH

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky