1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


Povinnosti jednatele SDH
  1. Přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol.

  2. O došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH.

  3. Ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu.

  4. Podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH.

  5. Provádí zápisy ze schůzí.

  6. Odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů).

  7. Ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH.Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.