1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


Povinnosti náměstka SDH
  1. Pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení.

  2. Pomáhá při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH.

  3. Pomáhá při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany.

  4. Zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří.Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.