1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


Povinnosti referenta mládeže SDH
Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu.

  1. Řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže.

  2. Provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu.

  3. Organizuje a řídí činnost kolektivu.

  4. Tlumočí zájmy kolektivu a jeho stanoviska na jednání orgánů sboru.

  5. Zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru.

  6. Úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží.

  7. Snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů.Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.