1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


Povinnosti starosty SDH
  1. Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.

  2. Podepisuje písemnosti SDH.

  3. Rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru.

  4. Připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí.

  5. Vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru.

  6. Odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů.

  7. Správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi.

  8. O své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.

  9. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří.

  10. Zodpovídá za informovanost členské základny SDH.Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.