1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


ČLENOVÉ VÝBORU SDH LHENICE
FUNKCE OSOBA TELEFON
Starosta Mgr.Denisa Benešová 728 836 698
Jednatel Ing.Michal Beneš 602 888 375
Hospodář Iveta Nová 606 930 372
Náměstek Ing.Tomáš Vlček 736 112 417
Velitel SDH Jiří Loukota ml. 720 732 454
Preventista Ondřej Dedecius 608 179 971
Vedoucí mládeže Klára Tušinská 601 315 979
Člen Petr Loukota 720 732 455
Člen Vlastislav Vlček 603 184 779


VEDOUCÍ DĚTÍ TELEFON
Marie Mertlová 737 682 802
Klára Tušinská 601 315 979


Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.