1. Klikněte na "Enter chat".
2. Do pole, které se Vám objevilo ("Choose your nick"),
    napište jméno, pod kterým chcete v chatu vystupovat.
3. Svou volbu jména potvrďte stiskem tlačítka "Enter chat
    without registration
".
4. Do dolní části chatovacího okna nyní můžete napsat
    Vaši zprávu a odeslat jí stisknutím tlačítka "Send"
    nebo klávesy Enter.


ČLENOVÉ VÝBORU SDH LHENICE
FUNKCE OSOBA TELEFON
Starosta Milan Svědínek 602 669 514
Jednatel Martin Vlček 723 153 732
Pokladník Jan Pakosta 608 457 107
Člen Zděnek Vlček 607 120 871
Člen Miloš Pauza 739 038 161
Člen Jiří Pauza 773 514 497
Člen Kamil Karban ml. 607 239 884
Člen Mirka Pelichovská 606 746 768
Člen Vladislav Polák 774 519 419


VEDOUCÍ DĚTÍ TELEFON
Marie Mertlová 737 682 802
Mirka Pelichovská 606 746 768


Vytvořeno a spravováno: Michal Beneš, 2018 | kontakt: 602 888 395, michalbenes@sdhlhenice.cz
SDH Lhenice informuje, že se průběžně pořizují a na web umísťují fotografie ze života SDH, zejména skupinové bez bližší identifikace.